contact
languagelanguage
vyhledej v textu
  
Nákupní košík je prázdný
x

Vážení klienti,
průběžně se budeme snažit zodpovědět nejčastější dotazy, se kterými se na naši laboratoř obracíte.

Často kladené dotazy
Laboratoř není smluvní zdravotnické zařízení, proto neprovádí vyšetření přítomnosti SARS-Cov2 za úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Vyšetření provádíme výhradně pro samoplátce.

Vyplnění a vytisknutí žádanky v našem on-line objednávkovém systému - viz odkaz níže:
     Žádanka vyšetření

Při vyplňování žádanky, prosím, uveďte kompletně údaje v sekci Pacient/Klient a vzorek
Do kolonek sekce Indikující lékař a zařízení vepište vaše místo pobytu: ulice, čp. PSČ, město, kontaktní telefon, e-mail. Důležité: E-mail slouží k zaslání výsledku a posléze k zaslání faktury za vyšetření.
Do kolonky Materiál vepište druh odebraného biologického materiálu, např. : výtěr nos a krk
vyšetření naleznete v sekci    Kvantitativní molekulární detekce virů   
pod názvem: SARS-CoV-2 cena vyšetření jedné osoby je 614,- Kč

Důležité:
Je nezbytně nutné vytvořit objednávku na našem webu a potvrdit obsah košíku. Výsledky jsou zasílnány na e-mail zdarma, není třeba zaškrtávat "Tisk výsledku, hologram, zaslání poštou ". Po úspěšném vytvoření objednávky se vygeneruje dokument s číslem objednávky, který vám dorazí na mail. Pokud nedokážete dokument vytisknout, na čistý list papíru napiště vaše identifikační údaje a zejména poznamenejte číslo objednávky (2119xxxx), tento pak přiložte ke vzorku (viz níže) .

Vyšetření pro oficiální účely (cestování do zahraničí, potvrzení pro zaměstnavatele apod.):
Pro účely vydání certifikátu, používaného například k překročení státních hranic, je nutné zajistit profesionální odběr stěrovou soupravou - standardně provádí po domluvě většina praktických lékařů za úhradu. Pro tyto účely se provádí odběr z nosohltanu, popřípadě nos+krk (nejedná se o klasické virologické vyšetření, ale RT-PCR, proto lze použít odběrové soupravy, dostupné běžně v ambulancích, které se používají v mikrobiologické diagnostice). Stěrovky uložte do tekutinám nepropustného obalu. Laboratoř standardně vydává protokol o výsledku vyšetření v českém a anglickém jazyce. Protokol je zaslán na Vaši e-mailovou adresu. Pokud potřebujete potvrdit k tomuto vyšetření certifikát, nebo jiné potvrzení, které požaduje konečná strana, dodejte jej spolu s žádankou a vzorky a vytištěnou žádankou, vložte do dalšího nepropustného obalu a tento pak nejlépe ještě do obálky, kterou pevně zalepte.

Interpretace nálezu ve výsledku:
Je nutné si uvědomit, že výsledek mikrobiologického vyšetření vypovídá pouze o situaci v den odběru a nemůže sloužit např. jako doklad o „neinfekčnosti" (inkubační doba infekce SARS-CoV-2 až 14 dnů či dokonce déle).
Negativní výsledek znamená, že vyšetřovaná osoba s největší pravděpodobností do doby odběru nevylučovala virus, a tudíž nemohla být do této chvíle zdrojem nákazy pro ostatní vnímavé osoby. Nemůže ale zaručit, že se onemocnění nerozvine s odstupem času v řádu dní anebo se v budoucnu nenakazíte od jiné osoby.

Možnost odběru v domácích podmínkách ( neplatí pro účely vydání certifikátu ):
Pokud není z jakéhokoliv důvodu možné zajistit profesionální odběr stěrovou soupravou, dá se v krajním případě udělat odběr v domácím prostředí na čistící vatovou tyčinku (pokud má tyčinka dva vatové konce, „nepoužitý" konec odstraňte). Jeden stěr proveďte z hloubky nosu (obě nosní dírky) a druhý z dutiny ústní, patro, patrové oblouky. Stěrovky uložte do tekutinám nepropustného obalu. Spolu s žádankou pak vložte do dalšího nepropustného obalu a tento pak nejlépe ještě do obálky, kterou pevně zalepte.

Transport vzorků ke vyšetření na SARS-CoV-2 do laboratoře:
Upozorňujeme, že standardní zásilkové služby tyto zásilky nepřijímají.
Proto je v současné době možné pouze osobní doručení do laboratoře ( pondělí až pátek 9-16 hod ), na naší adresu TILIA LABORATORIES, Pchery, 5. května 44.

Vydávání výsledků:
Výsledky jsou vydávány standardně do 24 hodin od doby přijetí vzorku do laboratoře, odkaz na protokol ve formátu PDF je zaslán na e-mail, uvedený v objednávce vyšetření. Laboratoř vydává protokol o výsledku vyšetření v českém a anglickém jazyce.

MUDr. Soňa Peková, PhD.
TILIA LABORATORIES s.r.o.
Pchery, 20.03.2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Nabízená vyšetření

 
 
kategorie :

TILIA LABORATORIES nabízí molekulárně genetická vyšetření v oblasti veterinární a humánní molekulární mikrobiologie (identifikace původců infekčních onemocnění zvířat, lidí a překryvných zoonotických nákaz), v oblasti molekulární genetiky (vyhledávání mutací spojených s geneticky podmíněnými syndromy a onemocněními u zvířat a lidí) a v oblasti genetické identifikace jedince pomocí unikátních STR profilů.

Číst dále...

Naši partneři

 
 
kategorie :

Vážení kolegové, milí chovatelé,
zde naleznete aktuální seznam veterinárních pracovišť, klinik a zoologických zahrad, se kterými naše laboratoř aktivně spolupracuje. U každé značky na mapě, pro případ konzultací či veterinárního ošetření, naleznete kontaktní informace daného pracoviště.


Naši partneři

Číst dále...

Jak vnímáme svůj obor

 
 
kategorie :

Jeden z mnoha rozdílů mezi klasickou a kultivační mikrobiologií je například ten, jak vnímáme svůj obor. Klasický kultivační mikrobiolog je morfologem, který zkoumá tvar a vzhled kolonií rostoucích na kultivační misce, orientuje se svým čichem (Pseudomonáda voní jako šeřík), či zkoumá barevné zákaly vzniklé metabolismem bakterií v různých selektivních kultivačních agarech a na základě toho mikroby identifikuje.
Naopak molekulární mikrobiolog je vlastně suchar - na základě pořadí pouhých 4 bazí (adenin, tymin, cytosin, guanin), které tvoří "text" sekvencí DNA unikátních pro dané mikroby, je mikrob molekulárně přesně určen, bez ohledu na to, jak plazivý, či přirostlý je jeho růst ke kultivační misce, či zda voní jako šeřík nebo páchne jako sto čertů.

Číst dále...

NGS Molekulární mikrobiomy – nové technologie odkrývají komplexitu mikrobiálních populací ve zdraví a nemoci

 
 
kategorie :

Zajímá vás, co žije ve vás či na vás? Chcete vědět, jaké mikrobiální obyvatele můžete najít ve slinách svých či slinách svého psa, hrsti hlíny na zahradě, či ve svém pravidelném exkrementu, v závislosti na tom, jakou dietu svým střevním mikrobům poskytujete? Chcete vědět, jak pozmění mikrobiální složení (mikrobiom) vaší ústní dutiny kouření nebo používání ústní vody? Chcete ukázat svému juniorovi, jaká zoologická zahrada mu roste v puse, pokud si zapomíná pravidelně čistit zuby? Invencím se meze nekladou a prozkoumávat komplexitu mikrobiálních populací lze téměř v každém biologickém materiálu, který vás napadne.

Číst dále...

Přednášky a vzdělávací akce

 
 
kategorie :

Milí kolegové, chovatelé a zájemci o molekulární vědy,
v tomto odkaze naleznete interaktivní kalendář přednáškových akcí a témat, které jsme pro Vás připravili a na které se můžete za symbolický poplatek registrovat. Vybrali jsme témata, která Vás tradičně nejvíce zajímají, především diagnostika infekčních onemocnění pomocí molekulárně mikrobiologických metod, problematika infekčních onemocnění před krytím, v březosti a v časném poporodním období, témata zaměřená na obecné principy genetiky, používané techniky a technologie, specifickou genetiku jednotlivých plemen zvířat pro správnou chovatelskou praxi či genetickou identifikaci zvířat a její využití. Protože si uvědomujeme, že efektivní spolupráce je vždy vzájemná, velmi oceníme Vaše podněty k tématům, která Vás zajímají a rádi byste se o nich dozvěděli více.

Číst dále...

Ze života laboratoře

 
 
kategorie :

V tomto odkaze se můžete podívat, jak to vypadá v naší molekulární laboratorní "kuchyni", naleznete zde fotografie z akcí, na kterých se společně setkáváme, a z událostí, kterým se naše laboratoř věnuje.
Vítejte v naší fotogalerii.

Číst dále...

LABORATOŘ

Tilia Laboratories

Laboratoř Tilia Laboratories spojuje myšlenku rovného diagnostického pohledu na lidské a zvířecí zdraví v oblasti projektů humánní a veterinární molekulární genetiky a molekulární mikrobiologie.

Právě spojení veterinárního a humánního diagnostického pohledu, pro které jsme se rozhodli před několika lety, nám umožnilo lépe pochopit integritu zvířat v lidském světě a integritu člověka ve světě zvířecím.

V oblasti molekulární genetiky vnímáme mnohé překryvy mezi vrozenými genetickými syndromy lidí a zvířat, mnohé podobnosti, obecné principy a inspiraci při hledání kauzálních genetických změn / mutací.

V oblasti molekulární mikrobiologie jsme porozuměli, že nikdo nemůže být vyčleňován z komplexního ekosystému ve kterém žije, a že je potřeba mít nadhled v situacích, kdy se k lékaři dostává nemocný pacient (ať zvířecí nebo lidský), často utrápený neúspěšným hledáním původce infekčního onemocnění, nebo pacient v akutním ohrožení zdraví. Zde molekulární mikrobiologie přináší neocenitelný benefit a diagnostické možnosti.

Diagnostická práce, jak v humánní, tak veterinární oblasti je pro nás rovněž zdrojem velké vědecké inspirace, kdy se snažíme zajímavé nálezy dále zkoumat v rámci vědecko-výzkumných projektů, zaměřených na oba pilíře naší aktivity - molekulární genetiku a molekulární mikrobiologii. Za ta léta se můžeme pochlubit řadou odborných publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pekova+s), přičemž bezvýhradným zdrojem všech našich nových myšlenek a objevů byl vždy autentický vzorek, lidský nebo zvířecí, přicházející do laboratoře za účelem diagnostiky komplikované, či neobvyklé, klinické situace.

Mnohaletá zkušenost v oboru nám rovněž umožňuje rozvíjet diagnostické portfolio naší laboratoře tak, aby reflektovalo požadavky kliniků diagnostického prostředí, ve kterém se pohybujeme už více než 20 let.

Vzhledem k tomu, že vnímáme, že naše práce přináší množství informací, které chceme s Vámi sdílet a rovněž se od Vás učit, rozhodli jsme se včlenit do našich aktivit i edukativní část a zvát Vás pravidelně na přednášková setkání na vybraná témata, či témata, která jsou Vám blízká a potřebujete získat další informace. V sekci „Přednášky a vzdělávací akce“ naleznete program přednáškových setkání, které jsme pro Vás připravili.

Těšíme se na spolupráci s Vámi, řešení diagnostických „oříšků“, péči o Vaše zdraví a zdraví Vašich zvířecích miláčků a pravidelná setkávání v nových prostorech naší laboratoře v Pcherech, 15 minut po dálnici z Prahy směr Chomutov, Slaný. K dispozici jsou Vám pohodlná parkovací stání přímo před laboratoří, možnost proběhnout Vaše čtyřnohé miláčky v polích nad vesnicí a ticho a klid mimopražské lokality.

   Copyright © 2021 Tilia Laboratories
Návštěvy   On-line: 13 * Návštěvy dnes 0    Celkem 1 
backZpět
upNahoru | 
contactKontakt | 
site mapMapa webu | 
homeDomů | 

(c) Copyright 2019 Tilia Laboratories